Chính sách chung

Điều khoản chung

  • Cửa cuốn Giornaleradio cho phép người sử dụng xem, chuyển tiếp hoặc chia sẻ thông tin trên website cho người khác nhưng chỉ dành cho nhu cầu sử dụng cá nhân hoặc phi thương mại.
  • Chấp hành theo đúng quy định khi sử dụng website của Cửa cuốn Giornaleradio; không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người khác. Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Giornaleradio.
  • Giornaleradio không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất cứ thông tin nào trên website.

Nếu bạn không đồng ý với bất cứ thông tin, điều khoản nào của website thì cách tốt nhất bạn nên dừng truy cập/sử dụng thông tin trên website.