Doanh nghiệp cần thực hiện bao nhiêu báo cáo thuế trong năm?

Báo cáo thuế là công việc cần thiết, quan trọng yêu cầu doanh nghiệp cần thực hiện định kỳ. Các hoạt động báo cáo tài chính sẽ giúp nhà nước giám sát được hoạt động kinh doanh của các đơn vị, tránh hiện tượng trốn thuế.

Báo cáo thuế cần chính xác, với nhiều hoạt động cần thực hiện. Doanh nghiệp không tuân thủ sẽ bị xử phạt hành chính, nặng hơn sẽ liên quan đến hình sự. Thông tin báo cáo sai lệch cũng ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp. Do vậy, sử dụng phần mềm kế toán thuế là công cụ đắc lực cho doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu các hoạt động báo cáo thuế trong năm và quy định mà doanh nghiệp cần tuân thủ.

Kế toán thuế là gì và những hoạt động cần thực hiện?

Kế toán thuế là hoạt động báo cáo tài chính, kê khai các hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng: đầu vào và đầu ra. Dựa trên hoạt động báo cáo thuế, giúp cơ quan chức năng nắm rõ được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo thuế là hoạt động báo cáo định kỳ, thuộc phạm vi quản lý của bộ tài chính. Pháp luật có quy định rõ ràng về các loại tờ khai cần báo cáo, thời gian nộp tờ khai và thời gian nộp tiền thuế mà doanh nghiệp cần tuân thủ.

Vậy doanh nghiệp cần thực hiện những báo cáo thuế nào? Các loại tờ khai định kỳ theo tháng và theo quý cụ thể như:

  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và hàng quý.
  • Báo cáo tổng hợp hóa đơn theo quý.
  • Bảng tính nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp hàng quý (nếu có).
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý của nhân viên.

Thời gian nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp:

  • Báo cáo thuế theo tháng – thời gian chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo.
  • Báo cáo thuế theo quý – thời gian chậm nhất ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo.
  • Báo cáo thuế theo năm – thời gian chậm nhất ngày 30/1 năm tiếp theo
  • Báo cáo thuế phát sinh – chậm nhất 10 ngày kể từ ngày thuế phát sinh.

Công cụ giúp doanh nghiệp thực hiện kế toán thuế

Thực hiện báo cáo thuế cho doanh nghiệp cần người có chuyên môn, được đào tạo về kế toán và tài chính, hiểu các nguyên tắc và công việc cần làm khi tổng hợp báo cáo. Công cụ giúp quá trình thực hiện kế toán thuế hiệu quả cần được áp dụng linh hoạt:

  • Phần mềm kế toán thuế chuyên dụng sẽ giúp người thực hiện các thao tác đúng yêu cầu, hiệu quả và đảm bảo thông tin nhanh chóng chính xác. Sử dụng phần mềm giúp giảm bớt các thao tác không cần thiết, đảm bảo quá trình nhập liệu, thống kê và tra soát thông tin chuẩn, chính xác. Công thức được sử dụng áp dụng đảm bảo các số liệu chính xác, dễ xác định và sửa sai nếu có.
  • Hiện nay, có khá nhiều công cụ phần mềm hỗ trợ kế toán thuế. Doanh nghiệp cần cân nhắc lựa chọn phần mềm phù hợp với đặc trưng, quy mô và lĩnh vực của doanh nghiệp. Các yêu cầu tính toán khác nhau, sẽ cần tính năng của công cụ riêng biệt.

Các hoạt động kế toán thuế cần được thực hiện tuân thủ quy định, đầy đủ và chính xác. Sử dụng công cụ phần mềm, ứng dụng phù hợp giúp nâng cao hiệu quả, đảm bảo độ chính xác của các số liệu thống kê. Phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/ với những tính năng hỗ trợ tính toán số liệu nhanh chóng, chính xác, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian công sức. Hy vọng chia sẻ trên đây sẽ hữu ích cho doanh nghiệp trong lựa chọn giải pháp kế toán thuế phù hợp.